ماهنامه بین المللی بانکداری مجازی


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

دکتر فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی شد

دکتر فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی شد

دکتر فرهاد دژپسند از سوی نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان معاون بودجه این معاونت منصوب شد. 

منبع:خبر اقتصادی
تعداد مشاهده خبر: (3868)
کد خبر: 28